การบํารุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์

การบํารุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์

1 Dec 2023

แชร์

 • Facebook
 • Twitter
 • Line
 • Copy Link

เคล็ดลับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ของคุณ โดยให้พลังงานที่จําเป็นในการสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์เสริมไฟฟ้า การบํารุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณอย่างเหมาะสมเป็นส่ิงสําคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณให้อยู่ในสภาพดี และหลีกเลี่ยงการเสียโดยไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนที่มีค่าใช้จ่ายสูง


 •  ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณเป็นประจํา

ตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณด้วยสายตาอย่างน้อยทุกๆ 2 - 3 เดือน มองหาร่องรอยของการกัดกร่อน การรั่วไหล หรืออาการบวม

การกัดกร่อนของขั้วแบตเตอรี่อาจทําให้การเช่ือมต่อไฟฟ้าไม่ดีในขณะที่แบตเตอรี่บวมอาจบ่งบอกถึงปัญหาภายในหรือการชาร์จไฟมากเกินไป

หากคุณสังเกตเห็นปัญหาใดๆ เหล่านี้ให้นําแบตเตอรี่ของคุณไปตรวจสอบโดยช่างมืออาชีพ

 • รักษาความสะอาดของขั้วแบตเตอรี่

ขั้วแบตเตอรี่ท่ีสกปรกหรือสึกกร่อนสามารถขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าและทําให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง

ในการทําความสะอาดขั้ว ก่อนอื่นให้ถอดสายแบตเตอรี่ออก โดยเร่ิมจากสายขั้วลบ ผสมสารละลายเบกกิ้งโซดากับน้ำ แล้วทาท่ีขั้วโดยใช้แปรงสีฟันหรือแปรงลวด ล้างขั้วต่อด้วยนน้ำ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด จากนั้นต่อสายกลับ เข้าไปใหม่ โดยเร่ิมจากสายขั้วบวก

 • ตรวจสอบระดับอิเล็กโทรไลต์

หากแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณไม่ใช่ประเภทไม่ต้องบํารุงรักษา จําเป็นต้องตรวจสอบระดับอิเล็กโทรไลต์เป็นประจํา 

อิเล็กโทรไลต์เป็นส่วนผสมของกรดซัลฟิวริกและน้ำที่ช่วยให้กระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่ไหลเวียนได้สะดวก

ในการตรวจสอบระดับ ให้ถอดฝาปิดช่องระบายอากาศของแบตเตอรี่ออก และตรวจดูให้แน่ใจว่าอิเล็กโทรไลต์ครอบคลุมแผ่นด้านใน หากระดับต่ำ ให้เติมด้วยน้ำกลั่น ระวังอย่าให้เติมเซลล์มากเกินไป สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันทุกครั้งเมื่อจัดการกับกรดแบตเตอรี่

 • รักษาการชาร์จที่เหมาะสม

แบตเตอรี่ที่ชาร์จน้อยเกินไปหรือชาร์จมากเกินไปสามารถลดอายุการใช้งานได้อย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของคุณชาร์จอย่างถูกต้อง ให้พิจารณาลงทุนในมัลติมิเตอร์ ซึ่งสามารถวัดเอาต์พุตแรงดันไฟของไดชาร์จของคุณได้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วควรอ่านค่าได้ประมาณ 12.6 โวลต์ เมื่อดับเครื่องยนต์ค่าที่อ่านได้ระหว่าง 13.7 ถึง 14.7 โวลต์แสดงว่ามีการชาร์จที่เหมาะสมเมื่อเครื่องยนต์ทํางาน หากค่าที่อ่านได้อยู่นอกช่วงเหล่านี้ ให้ปรึกษาช่างมืออาชีพเพื่อวินิจฉัยและซ่อมแซมเพิ่มเติม

 • หลีกเลี่ยงการเดินทางระยะสั้น

การเดินทางระยะสั้นบ่อยๆ อาจทําให้แบตเตอรี่รถยนต์ของคุณชาร์จไม่เต็ม ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงทีละน้อย พยายามทําธุระสั้นๆ รวมเป็นทริปเดียว และบางครั้งขับรถให้นานขึ้นเพื่อให้แบตเตอรี่ของคุณมีโอกาสชาร์จได้เพียงพอ

 • รักษาแบตเตอรี่ให้ปลอดภัย

แบตเตอรี่ท่ีหลวมหรือยึดไม่ถูกต้อง อาจได้รับความเสียหายจากการสั่นสะเทือนท่ีมากเกินไปขณะขับรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของคุณติดแน่นอยู่ในถาดและตัวยึด และสลักเกลียวทั้งหมดแน่นดี

 • ใช้ตัวรักษาแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

หากคุณวางแผนที่จะเก็บรถของคุณไว้เป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์ดูแลรักษาแบตเตอรี่ หรือเครื่องชาร์จแบบหยุดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ อุปกรณ์เหล่านี้ให้การชาร์จที่ช้าและสมําเสมอ ซึ่งช่วยรักษาสุขภาพของแบตเตอรี่ในช่วงท่ีไม่มีการใช้งาน

 • ทดสอบแบตเตอรี่ของคุณเป็นประจํา

การทดสอบแบตเตอรรี่รถยนต์ของคุณอย่างน้อยปีละครั้ง สามารถช่วยให้คุณระบุปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ก่อนท่ีจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ช่างมืออาชีพสามารถทําการทดสอบโหลด เพื่อประเมินสภาพโดยรวมของแบตเตอรี่และพิจารณาว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่

 • เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อจําเป็น

แม้ว่าจะมีการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม แบตเตอรี่รถยนต์ก็มีอายุการใช้งานที่จํากัด โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี เมื่อแบตเตอรี่ของคุณเร่ิมมีสัญญาณของประสิทธิภาพลดลงหรือไม่ผ่านการทดสอบการโหลด ก็ถึงเวลาลงทุนเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่


การปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์เหล่านี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณ การตรวจสอบอย่างสมําเสมอ การชาร์จที่เหมาะสม และการเปลี่ยนทดแทนอย่างทันท่วงที ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสําหรับคุณยานพาหนะ การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ในเชิงรุก สามารถช่วยคุณประหยัดเวลา เงิน และความไม่สะดวกจากการเสียที่ไม่คาดคิด

หากพบปัญหา สามารถนำมาตรวจเช็คบริการได้ที่ศูนย์บริการ โตโยต้า บัสส์ ทุกสาขา กด 1268


บทความที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนในรถของคุณขณะขับรถในสภาพอากาศร้อน

เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนในรถของคุณขณะขับรถในสภาพอากาศร้อน

24 Jan 2024

เมื่อต้องทําให้รถของคุณเย็นและสบายอยู่เสมอ ความร้อนที่ร้อนอบอ้าวไม่เพียงสร้างประสบการณ์การขับขี่ท่ีไม่พึงประสงค์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพของรถของคุณอีกด้วย มาดูเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงในการลดความร้อนในรถยนต์ขณะขับขี่ เพื่อให้การเดินทางสนุกและสะดวกสบายย่ิงขึ้น แม้ในสภาพอากาศที่ร้อนที่สุด..

อ่านต่อ
ความสําคัญของถุงลมนิรภัยในรถยนต์

ความสําคัญของถุงลมนิรภัยในรถยนต์

23 Jan 2024

เราจะสํารวจเหตุผลที่น่าสนใจของการมีถุงลมนิรภัยในรถยนต์เน้นศักยภาพในการช่วยชีวิต และกระตุ้นให้ลูกค้าให้ความสําคัญกับฟังก์ชันที่สําคัญนี้เมื่อซื้อรถยนต์ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน...

อ่านต่อ
10 สิ่ง ที่ควรนําติดรถไปด้วยเวลาเดินทางไกลหรือขับรถนานๆ

10 สิ่ง ที่ควรนําติดรถไปด้วยเวลาเดินทางไกลหรือขับรถนานๆ

28 Dec 2023

ส่ิงของ 10 ประการ ที่คุณควรนําติดตัวไปด้วยเมื่อขับรถระยะไกลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสะดวกสบาย ปลอดภัย และพร้อมสําหรับทุกส่ิง มีอะไรบ้าง ไปดูกันครับ...

อ่านต่อ
วิธีและเทคนิคในการใช้รถร่วมกับครอบครัว หรือเพื่อนสนิท

วิธีและเทคนิคในการใช้รถร่วมกับครอบครัว หรือเพื่อนสนิท

27 Dec 2023

การใช้รถร่วมกันกับเพื่อนหรือครอบครัว จําเป็นต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติและความคาดหวังที่ชัดเจน ในบทความนี้เราจะสํารวจเคล็ดลับบางอย่าง เพื่อช่วยให้คุณแบ่งปันรถกับเพื่อนหรือครอบครัวได้สําเร็จ..

อ่านต่อ
Toyota Buzz Viewดูบทความทั้งหมด
Toyota Buzz Facebook Chat