เกี่ยวกับบัสส์ » ร่วมงานกับบัสส์บริษัท โตโยต้า บัสส์ เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าเป็นพนักงานโดยมีรายการตำแหน่งงานที่ต้องการดังต่อไปนี้
ตำแหน่งงาน : 1. พนักงานอะไหล่
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เสรีไทย, เพชรเกษม, รามอินทรา
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 20 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปวส./ปวช.
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
7. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 2. พนักงานรับรถ
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เพชรเกษม, รามอินทราใกล้ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปวส.-ปวช. ,ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. มีความรู้เรื่องรถยนต์เบื้องต้น
6. มีใจรักในด้านการบริการ
7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร, พูดจาคล่องแคล่ว
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 3. พนักงานประกันภัย
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เสรีไทย, เพชรเกษม, รามอินทรา
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 20 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ,ปวช.-ปวส.
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. มีใจรักงานขายและงานบริการ
7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 4. พนักงานธุรการ
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เสรีไทย, เพชรเกษม, รามอินทรา
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 20 - 30 ปี
2. เพศ: หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปวส./ปวช. , ปริญญาตรี
4. คณะ: บริหารธุรกิจ สาขาวิชา: การจัดการทั่วไป
5. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 5. พนักงานทะเบียน
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เสรีไทย, เพชรเกษม, รามอินทราใกล้ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 20 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
7. มีความละเอียดรอบคอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 6. พนักงานช่างตัวถังและสี (Body & Paint)
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์, เพชรเกษม, รามอินทราใกล้ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย
3. ระดับการศึกษา: ปวส. / ปวช. ,ปริญญาตรี
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. มีประสบการณ์ด้านซ่อมตัวถังและสี
6. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
7. สามารถรับผิดชอบงานที่ตนได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 7. พนักงานขายรถยนต์มือสอง
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : รามอินทรา ใกล้ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี, ปวช.-ปวส.
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. บุคลิกภาพดี
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
7. มีความรู้สามารถในการเจรจาต่อรอง
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 8. ผู้บริหารงานบริการ (SA)
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร - นวมินทร์/เสรีไทย
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศชาย - หญิง อายุ 25-30 ปี
2. ปวส. / ปวช. ช่าง เทคนิคยานยนต์
3. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
5. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 9. ช่างยนต์
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร - นวมินทร์/เสรีไทย
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวช. - ปวส. วิศวกรรมศาสตร์ ยานยนต์
3. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
4. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 10. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท : โตโยต้า บัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร - นวมินทร์/เสรีไทย
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศหญิง อายุ 21 - 27 ปี
2. ปริญญาตรี คณะ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
3. บุคลิกภาพดี และมีใจรักการบริการ
4. มีวินัย ขยันซื่อสัตย์ รักการบริการ มีทัศนคติเชิงบวก
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »ตำแหน่งงาน : 11. พนักงานบัญชี-การเงิน
บริษัท : โตโยต้าบัสส์ จำกัด สาขา : เกษตร-นวมินทร์
คุณสมบัติที่ต้องการ :
1. เพศ หญิง อายุ 24- 30 ปี
2. จบปริญญาตรีสาขา บัญชีเท่านั้น
3. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
4. มีวินัย ขยันซื่อสัตย์ รักการบริการ มีทัศนคติเชิงบวก
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก »